Masala Kitchen
Masala Kitchen
logo bombay icon

Restauracja Bombay,
Plac Zdrojowy 1,
81-720 Sopot,